Opleiding kinder- en jongerencoach voor leerkrachten

De opleiding kinder- en jongerencoach geeft je als leerkracht, zorgleerkracht of onderwijsondersteuner de tools om kinderen en ouders op een vakkundige manier bij de ontwikkeling en opvoeding. Het kind en de jongere staan hierbij centraal.

Als coach bied je het kind een veilige omgeving waarin het zelf de eigen mogelijkheden en emotionele sterktes kan ontdekken.

VAKKUNDIG LEERLINGEN ÈN OUDERS ONDERSTEUNEN BIJ ONTWIKKELING EN OPVOEDING

Leerkrachten hebben meer dan ooit nood aan vaardigheden waarmee ze kinderen die het mentaal moeilijk hebben kunnen helpen.


De technieken en theoretische kaders uit de opleiding kinder- en jongerencoach zijn nu méér dan ooit relevante werkinstrumenten in de lespraktijk.


Combineer met je lerarenopleiding

Omgaan met faalangst, onzekerheid en teleurstelling maken doorgaans geen deel uit van een wiskundelesplan. Wanneer een leerling plots hevig emotioneel reageert op een mindere toets, dan staan emoties ineens wel op de agenda. Zelfs tijdens de wiskundeles.

De leerkracht-coach zal het leerplan even opzij kunnen leggen en met de juiste technieken en theoretische kaders de jongeren laten ontdekken hoe ze die heftige emoties zelf de baas kunnen. Voor een startende leerkracht is een praktische houvast nuttig om op terug te vallen als emoties het lesgeven doorkruisen. De coach neemt de “emotieregulatie” moeiteloos over van de leerkracht.

Deze opleiding kinder- en jongerencoach is gelukkig perfect te combineren met een educatieve bachelor- of masteropleiding voor het lager- en secundair onderwijs.

Dit is ook de kans voor leerkrachten in opleiding (LIO) om hun skills te boosten. De opleiding kinder- en jongerencoach is bovendien zeer nuttig voor zij-instromers die via de specifieke lerarenopleiding (SLO) instappen.

Vergroot je pedagogische kwaliteiten

De opleiding kinder- en jongerencoach geeft je de tools in handen om de kansen van elke leerling in je klas te verhogen. Je pikt onmiddellijk inzetbare vaardigheden op als gespreks- en coachingtechnieken waarmee je je leerlingen kan ondersteunen. De pedagogische kwaliteit van je lessen zal stijgen. Je wordt niet alleen een betere leerkracht, maar je krijgt ook betere leerlingen.


Je coachingtechnieken zijn een meerwaarde in de klas en de school. De opleiding kinder- en jongerencoach geeft je de kennis die nodig is om in overleg te gaan met ouders en zorgverleners rond de specifieke problemen van je leerlingen. Als leerkracht èn kinder- en jongerencoach kan je die hulp met de nodige vakkennis verstrekken.

Zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren

De opleiding kinder- en jongerencoach zorgt ervoor dat je als zorgleerkracht of zorgcoördinator de klasleerkracht efficiënter kan bijstaan in het zoeken naar hulpmiddelen voor kinderen die het moeilijker hebben.

De zorgleerkracht coördineert ook het overleg tussen CLB, ouders, externe begeleiders (logo, kiné) wanneer dit noodzakelijk is. Het spreekt dan ook vanzelf dat je beschikt over de nodige kennis rond ontwikkelingspsychologie en integratieve en psychodynamische kaders om met kennis van zake al deze partijen te kunnen adviseren.

De opleiding kinder- en jongerencoach geeft jou als zorgleerkracht een stevige theoretische en praktische basis. Anderzijds helpt het je ook om zelf om te gaan met probleemsituaties

Inschrijven

Laat ons via het contactformulier weten waarom je aan deze opleiding wil deelnemen en we nemen contact met je op.

Het aantal plaatsen is beperkt

Om de kwaliteit van onze opleiding te garanderen is het deelnemers dat in september 2022 kan starten  beperkt.

Schrijf je snel in.

 
 
 
 
 

Heb je een vraag?

Blijf niet met je vragen zitten en neem contact met Anse of Katrien.