OPLEIDING KINDER- EN JONGERENCOACH

(basistraject)


"Wat wij doen, is slechts een druppel in de oceaan.
Maar als we het niet deden, zou de oceaan kleiner zijn vanwege deze ontbrekende druppel." (M.T.)


Over de opleiding


De opleiding tot kinder- en jongerencoach is stevig theoretisch onderbouwd, maar doorvlochten met zeer praktische, laagdrempelige en direct inzetbare methodieken.


Vanuit concrete casussen, thema's en specifieke problematieken gaan we aan de slag.

De leerdoelen


 • Op een gerichte en intensieve manier vanuit Infant Mental Health, pyschodynamische en integratieve psychotherapie, Voice Dialogue, Rots en Water, Sherbourne,... theoretische kaders verwerven.
 • Kennis en (praktische) vaardigheden verbreden als begeleider van kinderen, jongeren en hun ouders, zowel naar ontwikkeling als naar opvoeding en mentaal welbevinden.
 • Een empathische, authentieke basishouding als begeleider ontwikkelen, met oog voor de eigenheid van iedere persoon.
 • Een persoonlijk groeiproces doorlopen
 • Op een deskundige manier kinderen en jongeren begeleiden in een coachingstraject, al dan niet vanuit een eigen praktijk, onderwijsinstelling of voorziening, of als ouder.

Opbouw en werkwijze


De opleiding duurt 1 jaar, bestaande uit 18 lesdagen. Ze start telkens in september. 


Elke opleidingsdag heeft een vaste structuur: 

 • BLOK 1 (voormiddag): theorie (denken)
  BLOK 2 (namiddag): praktijk (voelen en doen)
 • BLOK 3 (namiddag): vervolg praktijk + individueel proces  (voelen en doen)

De werkvormen variëren van individuele opdrachten, opdrachten in kleine groepen of plenair. Een ruime variatie in methodieken en praktische oefeningen wordt aangeboden: creatief, lichaamsgericht, cognitief gedragsmatig, via gesprek, via (zand)spel,... 


Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan de persoonlijke groei van elke deelnemer. De klemtoon komt steeds meer te liggen op de begeleidersrol: coach worden en zijn. 


Elke deelnemer houdt ook een logboek met reflectie over persoonlijke groei bij. Op het einde van de opleiding volgt hierover een creatieve presentatie en evaluatie. 


Na een positieve evaluatie krijg je een getuigschrift als 'integratief kinder- en jongerencoach'.

Onderwerpen


 • Ontwikkelingspsychologie 
 • Integratieve en psychodynamische kaders
 • Gesprekstechnieken (eerst wordt er ingezet op de basisvaardigheden/gesprekstechnieken en nadien verdiept vanuit o.a. verbindende communicatie, geweldloos verzet, autonomieondersteuning  en groeigerichte feedback)
 • Coachingstechnieken (o.a. creatief, lichaamsgericht, via gesprek, via spel, natuurgericht)
 • Materialen- en boekenbeurs
 • Ervaringsgericht leren en -ondervinden
 • -DOEN DOEN DOEN

Praktisch

De opleiding kinder- en jongerencoach start op

maandag 26 september 2022 en loopt over 18 maandagen tot 19 juni 2023.


De lessen vinden plaats in Het Kleurenhuis in Tielt-Winge.

Inschrijven

Geef ons een seintje via het contactformulier en we nemen persoonlijk contact met je op om je inschrijving af te ronden.

Het aantal plaatsen is beperkt

Om de kwaliteit van onze opleiding te garanderen is het deelnemers dat in september 2022 kan starten  beperkt.

Schrijf je snel in.

 
 
 
 
 
verdiepingstraject

Verdiepingstraject


Vanaf academiejaar 2023-2024 bieden wij ook een verdiepingstraject aan. Tijdens dit traject gaan we nog dieper in op specifieke thema's zoals autisme, depressie,.... Meer informatie zal hierover verschijnen in de loop van 2022.

Voorwaarde om aan dit traject deel te nemen is het behalen van het certificaat integratief kinder- en jongerencoach bij Via Kanteel of reeds een opleiding gevolgd hebben als/werken als therapeut, coach, psycholoog, leerkracht,...