Privacyverklaring Via Kanteel

Je neemt een kijkje op onze website www.viakanteel.be voor informatie. Bij nadere interesse meld je jeaan via mail of via het contactformulier dat je op deze website vindt, dit om meer informatie te krijgen over onze werking, begeleiding en trainingen.
Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen.


Jouw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld


Als je informatie aanvraagt via de knop naar het contactformulier, gebruiken we jouw e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat onze mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer. Alsje je inschrijft voor een opleiding, worden die gegevens enkel gebruikt om een factuur op te maken voor de door ons geleverde diensten. Enkel indien je daarvoor toestemming geeft, wordt jouw naam en mailadres doorgegeven aan andere deelnemers. Je geeft hiervoor al dan niet schriftelijke toestemming per mail. 


Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een mail stuurt of een contactformulier invult, worden jouw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, facturatiegegevens, btw-nummer, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over uw activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met jou op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren, gebruikt Via Kanteel jouw naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en jou te informeren over relevante, aan de opleiding gerelateerde zaken. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd.

Wat gebeurt er niet met uw gegevens?

Jouw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden uw gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • boekhouder, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren ( info@brightpaper.be)
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens van de website

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.


Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Net zoals elke ondernemer zijn we wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren.

Gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen?

Neem contact op en we maken het voor jou in orde, uiterlijk binnen 2 werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Belgische privacy commissie : https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/privacy/privacywet-en-privacycommissie

Vertrouwelijkheid binnen de opleiding

De deelnemer dient alles wat in de opleiding wordt ingebracht door medestudenten, mentoren of docenten, zowel vragen als voorbeelden, als vertrouwelijke informatie te beschouwen en niet met derden te delen. Alleen op deze manier kan een open uitwisseling gegarandeerd worden waarbij de privacy van iedereen volledig gerespecteerd wordt.

Het is verboden om met het verkregen materiaal zelf les te gaan geven. De deelnemer is uiteraard wel vrij om binnen het werk als kindercoach deze informatie te gebruiken.


Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op.